MediaLab: "Ukryte na Bronksie" - 26.06.2015

Cykl warsztatów "Bronowice - historie ludzi stąd" zakończył się grą miejską „Ukryte na Bronksie”. Uczestnicy wyposażeni w tablety i smartfony przemierzali całą dzielnicę, by odkryć na nowo ciekawe miejsca. Szukali ukrytych kontenerów, rozwiązywali zadania logiczne, rozszyfrowywali wiadomości, wreszcie musieli „upolować czujnym okiem aparatu” obiekty znajdujące się na Bronowicach.
Mamy nadzieję, że podobne inicjatywy odbędą się w DDK „Bronowice” jeszcze nie raz, a chętnych na odkrywanie z nami uroków dzielnicy i miasta będzie przybywało. - 26 czerwca 2015 r.

 

Gra miejska „Ukryte na Bronksie” została zrealizowana w ramach projektu "Inwestycja w Kulturę" (Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Priorytet 3 Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych. Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej).

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło