Międzynarodowe Warsztaty Teatralne - 08.2017

Podczas I Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych dla Młodzieży "Antylaba", pod szyldem Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice", polska grupa teatralna "Bez didaskaliów”, Teatr Pantomimy Komparsowie oraz ukraiński zespół "Лавр’’ z College of Culture and Arts z Kijowa wspólnie szlifowali swój warsztat aktorski oraz pracowali nad powstaniem międzynarodowego spektaklu.

Celem projektu było wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców, nabycie wiedzy na temat tych dwóch krajów, ukazanie podobieństw i odmienności kulturowych oraz zapoznanie młodzieży z historią lokalną. Efektem tygodniowych warsztatów teatralnych było wspólne, międzynarodowe widowisko pt. „My/Ми”, którego premiera odbyła się 5 sierpnia 2017 roku o godzinie 15:00 w Pracowniach Kultury Maki.

Symbolicznym miejscem spotkania bohaterów spektaklu została sala odpraw na lotnisku. Gwar języków czekających na lot Polaków i Ukraińców rozpoczął historię uczucia pomiędzy dwojgiem młodych ludzi, pochodzących z rożnych krajów. Uczestnicy wraz z reżyserami dokonali wyboru tekstów źródłowych z polskiej i ukraińskiej literatury współczesnej, które korespondowały ze sobą tematycznie i, ich zdaniem, oddawały emocje nastolatków (m.in. W. Szymborska, L. Kostenko). To teksty dały początek pomysłom choreograficznym i ciekawym rozwiązaniom dramaturgicznym. Relacje bohaterów były budowane poprzez pozawerbalne środki wyrazu: pantominę, taniec oraz elementy teatru ruchu.

Warsztaty były dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży 2017.

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło