Wernisaż wystawy - 05.12.2016

Wernisaż wystawy prac, które powstały podczas warsztatów w ramach dwóch projektów: „Pomaluj inaczej... Mój świat w batiku” oraz "Warsztatów mozaiki użytkowej", realizowanych w dzielnicy Tatary z miejskiego programu "Dzielnice Kultury", którego jesteśmy operatorem - 5 grudnia 2016 r.

Pierwszy projekt zakładał przekonanie uczestników zajęć, że malować można nie tylko farbami, zapewnienie wszechstronnej, ciekawej  formy spędzenia czasu z uzyskaniem oryginalnych efektów pracy, a także ukazanie przez uczestników projektu ich własnego świata wrażliwości artystycznej i zachęcenie większej liczby osób do uczestnictwa w życiu twórczym miasta. Projekt miał również pomóc mieszkańcom dzielnicy w rozwijaniu kreatywności, wrażliwości estetycznej, uaktywnienie potencjału twórczego i zwiększenie zainteresowań osób, które na co dzień nie mają bliskiego kontaktu ze sztuką.

Założeniem drugiego projektu było poznanie techniki tworzenia mozaiki terakotowej, nabycia praktycznych umiejętności cięcia i szlifowania terakoty, klejenia i dopasowywania wyciętych już elementów mozaiki. Uczestnicy warsztatów przeszli cały proces twórczy, poprzez przygotowanie form, wycięcie i oszlifowanie fragmentów płytek terakoty, przyklejenie na formach, zafugowanie i wykończenie, nauczyli się ponadto kompozycji oraz doboru kolorystycznego.

Wystawę można było oglądać od 5 grudnia 2016 r. do 10 stycznia 2017 r. w Galerii w Pasażu.

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło