Wszystkie siedziby

Wyniki - VIII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii”

Data zakończenia konkursu: 20-11-2015

Konkurs został rozstrzygnięty, protokół z pracy komisji oceniającej prace plastyczne dostępny jest do pobrania poniżej.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się:

12 grudnia 2015 roku (sobota), o godzinie 12:00

w Dzielnicowym Domu Kultury "Bronowice" w Lublinie, ul. Krańcowa 106.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 11 – 25 lat.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów lub fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa.

Tematem konkursu jest inspiracja, co za tym idzie interpretacja wybranego dzieła artysty. Interpretacja może polegać na ciekawym połączeniu techniki fotograficznej i komputerowej. Przeniesienie interpretowanego obrazu w realia współczesności, lub wykonanie pracy dającej wrażenie rzeczywistej reprodukcji dzieła malarskiego.


DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło