Wszystkie siedziby

XXI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Mój Świat"

Data wydarzenia: 26-10-2015

XXI Konkurs Plastyczny „Mój Świat”
III edycja miedzynarodowa

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie włączając się w obchody
700 – lecia nadania praw miejskich Lublinowi
zaprasza do udziału w konkursie na projekt karty pocztowej

„Lublin”

konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka
Patronat Medialny - Radio Lublin

organizator: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie

konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 20 lat

Cele konkursu:
- poszerzenie wiedzy o historii i teraźniejszości Lublina;
- przybliżenie postaci związanych z Lublinem, które tworzyły lub tworzą jego historię i teraźniejszość;
- zapoznanie ze śladami wielokulturowości Lublina poprzez poznanie jego dziejów, legend i architektury żyjących tutaj narodów;
- budzenie poczucia tożsamości lokalnej i europejskiej;
- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych form plastycznych.

Warunki konkursu:
- uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku: 5 – 20 lat;
- prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: 5 – 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 20 lat;
- technika prac dowolna;
- format prac: A4, A3;
- prace muszą być czytelnie opisane: imię, nazwisko i wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres, telefon, e-mail instytucji patronującej.
- jeden nauczyciel może przesłać max 20 prac;
- nauczyciel lub opiekun powinien wypełnić kartę zgłoszenia i dołączyć do prac w tym samym opakowaniu;
- przyjmujemy również zgłoszenia indywidualne;
- prace grupowe nie będą oceniane;
- nagrodzone projekty zostaną elektronicznie zminiaturyzowane i wydrukowane w formie tradycyjnych pocztówek.

Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji w formie katalogów, fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach internetowych, prasowych i innych bez uiszczania honorariów.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.

Prace prosimy dostarczyć do dnia 26 lutego 2016 r. na adres:

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106, 20 – 320 Lublin
tel. 81 7441638,
e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl;

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej DDK ”Bronowice” www.ddkbronowice.pl ;

Podsumowanie konkursu połączone z wernisażem prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej odbędzie się w kwietniu 2016 r. w salach DDK”Bronowice”.

Prace nadesłane na konkurs będzie można odebrać do dnia 30 października 2016 r.

Informacji udziela opiekun konkursu Ewa Rejmak, tel. 81 7441638, e.rejmak@ddkbronowice.pl;


DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło