DDK "Bronowice"

Przegląd Małych Form Teatralnych SCENARIADA 2018

Data wydarzenia: 12-03-2018

Przegląd Małych From Teatralnych „SCENARIADA 2018”

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie
zaprasza do udziału w przeglądzie skierowanym
do dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnychorganizator: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie

Cele konkursu:

 • prezentacja dorobku artystycznego grup teatralnych,
 • rozwijanie uzdolnień twórczych,
 • doskonalenie umiejętności recytatorskich,
 • wzbogacanie doświadczeń scenicznych,
 • szerzenie kultury żywego słowa,
 • doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego
 • odbioru i oceny przedstawień scenicznych,
 • zachęta do poszukiwań teatralnych,
 • inspiracja do dalszej pracy twórczej,
 • integracja środowiska rówieśniczego.

 

Warunki konkursu:

 • Uczestnicy: amatorskie grupy teatralne tworzone przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym, działające w instytucjach - szkołach, domach kultury, ogniskach kultury i parafiach.
 • Jeden zespół może wystawić tylko jedną małą formę, a czas wystąpienia nie powinien przekraczać 15 minut (plus max. 10 minut montażu scenografii).
 • Scenografię do przedstawień każda grupa zapewnia we własnym zakresie i nie jest ona obowiązkowa.
 • Do kryteriów oceny konkursowej należą: dobór tekstu/scenariusza, gra aktorska, ruch sceniczny, reżyseria oraz kreatywne podejście do wybranego repertuaru.
 • Organizator zapewnia sprzęt nagłośnieniowy, na którym można odtwarzać muzykę (pendrive z plikami MP3 lub płyty CD).


Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.


Zgłoszenia prosimy dostarczyć do dnia 4 maja 2018 r. na adres:

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106, 20 – 320 Lublin
tel. 81 7441638,
e-mail: dzialprogramowy@ddkbronowice.pl;

 

Prezentacje w ramach Przeglądu Małych Form Teatralnych "SCENERIADA 2018"
odbędą się we wtorek, 8 maja 2018 roku
w sali tanecznej Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”.


Koordynator konkursu: Małgorzata Karpińska, tel. 81 442 70 75.


DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło