Wszystkie siedziby

Wyniki - VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny – Architektura Lublina i okolic „Pejzaże Mistyczne”

Data zakończenia konkursu: 24-03-2021

Konkurs został rozstrzygnięty, protokół z pracy komisji oceniającej prace plastyczne dostępny jest do pobrania poniżej.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych w Polsce i za granicami naszego kraju.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej architekturę Lublina i okolic.

Celami konkursy było promowanie Lubelszczyzny, poznanie zabytków architektury Lublina i okolic, zainteresowanie różnymi formami i systemami budowania, wyrażanie swoich przeżyć w kontakcie z architekturą naszych przodków za pomocą środków plastycznych, nabycie umiejętności odkrywania w zwyczajnych miejscach ich nierealnego znaczenia, poznanie zaułków emanujących siłą inspirującą twórczość oraz promowanie młodych talentów plastycznych.

Wszystkie nagrodzone prace można obejrzeć na stronie internetowej Organizatora Konkursu - Szkoły Podstawowej nr 25 w Lublinie.


DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło