Wszystkie siedziby

Wyniki - XIII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”

Data zakończenia konkursu: 11-01-2021

Konkurs został rozstrzygnięty, protokół z pracy komisji oceniającej prace dostępny jest do pobrania poniżej.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 13 – 25 lat.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać fotografię inspirowaną dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów lub fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa.

Informacje dotyczące wystawy pokonkursowej zostaną podane na stronie internetowej Organizatora w późniejszym terminie.


DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło