Wszystkie siedziby

Wyniki - XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Mój Świat"

Data zakończenia konkursu: 12-03-2019

Konkurs został rozstrzygnięty, protokół z pracy komisji oceniającej prace plastyczne dostępny jest do pobrania poniżej.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędą się:

27 kwietnia 2019 roku (sobota), o godzinie 12:00

w Dzielnicowym Domu Kultury "Bronowice" w Lublinie, ul. Krańcowa 106.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 20 lat.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej na ogólny temat "Nieskończoność wyobraźni". Technika wykonania prac była dowolna.

Celem konkursu było rozbudzenie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości plastycznej wśród dzieci i młodzieży, a także zainspirowanie do twórczych działań w dziadzinie sztuk wizualnych. dodatkowym walorem było propagowanie różnych form twórczości plastycznej oraz konfrontacja dokonań młodych twórców na płaszczyźnie międzynarodowej.

Na konkurs nadeszły prace o ogromnej różnorodności technik i wielokierunkowości rozumianego tematu konkursu. Młodzi twórcy wykazali się wyjątkową pomysłowością i kreatywnością, pracowitością i rzetelnością wykonania. Z zadowoleniem zauważono nie tylko staranność przy wykonywaniu, ale również adekwatność wyobrażeń do głębi tematu.


DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło