Wszystkie siedziby

Wyniki - XXV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Mój Świat" pt. "Różnorodność Natury"

Data zakończenia konkursu: 09-03-2020

XXV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Mój Świat: pt. "Różnorodność Natury" został rozstrzygnięty! Protokół z pracy komisji konkursowej dostępny jest do pobrania poniżej.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 25 kwietnia 2020 r. (sobota) o godzinie 12:00 (https://www.ddkbronowice.pl/wydarzenia/wazny-komunikat-5) w Dzielnicowym Domu Kultury "Bronowice" w Lublinie, ul. Krańcowa 106.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania różnorodności świata przyrody, rozsądne użytkowanie zasobami natury, a także zwrócenie uwagi na niepokojące zjawisko zmniejszania się różnorodności świata biologicznego. Podczas organizacji konkursu zależało nam także na kształtowaniu świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży.

Serdecznie gratulujemy wszystkim autorom prac nagrodzonych, wyróżnionych, a także tym, których prace zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej.


DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło