Projekty

Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice" dąży do tego, aby cały czas wzbogacać swoją ofertę kulturalną. Dlatego też, z sukcesami  aplikujemy  w konkursach na realizację projektów wykraczających poza nasze standardowe działania.

Ideą projektu Odkrywamy kulturę jest stworzenie przestrzeni dostępnej i otwartej, umożliwiającej integrację społeczną.

Działania w ramach projektu skierowane są do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, a także dla dzieci z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Istotnym elementem jest to, aby włączyć uczestników projektu w życie lokalne, społeczne a także kulturalne oraz zaszczepić w nich pasję do odkrywania historii naszego regionu, a także Polski.

Projekt ma na celu zapewnienie lepszego dostępu do dóbr kultury i rozwinięcie zainteresowania związanego z kulturą i sztuką ludową oraz regionalną wśród uczestników projektu. Umożliwi im także poznanie historii, tradycji, obyczajów, zapomnianych już zawodów, rękodzieła, pogłębiając ich poczucie tożsamości narodowej, ucząc szacunku do rodzimej tradycji i folkloru.

W ramach projektu odbędą się warsztaty rękodzieła artystycznego oraz warsztaty wokalne osadzone w duchu muzyki tradycyjnej, a także 4 wycieczki do miejsc ważnych dla kultury narodowej. Zakończenie projektu uświetni koncert muzyki tradycyjnej. W projekcie uczestniczą dzieci i młodzież z SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oraz Pogodnego Domu.


 

Konfucjusz pisał: "Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem", co świetnie obrazuje istotę efektywnej edukacji.

Realizacja projektu "Doświadczamy Sztuki" pozwoliła wzbogacić program nauczania przedmiotów artystycznych pierwszego etapu edukacji partnerskich szkół. Przygotowany został kompleksowy program edukacji artystycznej i kulturalnej, wzbogacony o elementy nauk ścisłych, podstaw topografii i historii lokalnej. Pod względem merytorycznym projekt znacznie wykraczał poza ramy podstawy programowej dla przedmiotów artystycznych i zawierał materiał przedmiotów społecznych oraz technicznych.


W projekcie uczestniczyło dziesięć klas z pięciu szkół podstawowych z Lublina:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego,
 • Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Tadeusza Kościuszki,
 • Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich,
 • Szkoła Podstawowa Nr 32 z oddziałami integracyjnymi im. Pamięci Majdanka,
 • Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Leona Kruczkowskiego.

Z każdą uczestniczącą w projekcie klasą zrealizowane zostały dwa spośród czterech zaproponowanych przez nas modułów tematycznych:

 • artystyczny - zawierał treści z historii sztuki, teatru i tańca prezentowane w formie pokazów, warsztatów i mini-wykładów,
 • historyczny - uczestnicy brali udział w grze miejskiej na terenie Lublina, podczas której przy rozwiązywaniu zadań, zagadek, udziale w konkurencjach sprawnościowych poznawali historię, legendy i architekturę swojego miasta;
 • przyrodniczo-krajoznawczy - uczestnicy tego modułu zdobyli m.in. informacje o wojsku polskim, zależnościach panującymi w przyrodzie, nauczyli się posługiwać mapą i kompasem;
 • techniczno-ścisły - w ramach zajęć uczniowie uczestniczyli w warsztatach konstruktorskich, w ramach których konstruowali proste urządzenia mechaniczne, a także eksperymentach fizyczno-chemicznych, poznając jak ważne są te nauki w codziennym życiu.

Warsztaty prowadzone były od września do listopada 2017 roku, w siedzibach DDK "Bronowice", szkołach, na terenie lubelskiego Starego Miasta oraz w Lesie Dąbrowa.

Inwestycja w kulturęCelem projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” jest podnoszenie wiedzy i kompetencji obywatelskich  w obszarze edukacji kulturalnej przy wykorzystaniu nowych mediów, nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się technologią cyfrową oraz wzmocnienie potencjału i roli instytucji kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza.

Partnerem wiodącym jest Gmina Lublin, a partnerami są: Komitet Wykonawczy Rady Miasta Równe, Wydział Kultury i Sztuki Rady Miasta Tarnopol oraz Komitet Wykonawczy Rady Miasta Iwano-Frankiwsk.

Projekt realizowany jest od maja 2013 r. do października 2015 r.  a jego całkowity koszt to około 900 tysięcy euro, z czego 90% budżetu dofinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Projekt skierowany jest do różnorodnych grup społecznych: uczniów, studentów i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na wykluczenie technologiczne. Dzięki jego wdrożeniu lokalne instytucje kultury zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji programu "Medialab East", co pozwoli dostosować je do najwyższych europejskich standardów oraz podejmować współpracę przy realizacji międzynarodowych projektów. Wyposażone pracownie będą odpowiednim miejscem do przeprowadzenia cyklu warsztatów (po 10 warsztatów w każdym mieście) dla ponad 400 uczestników z miast partnerskich ściśle związanych z wykorzystaniem nowych mediów.

W projekcie biorą udział:

 • 3 instytucje kultury w Lublinie: Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice", Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin", Warsztaty Kultury w Lublinie
 • 2 instytucje kultury w Tarnopolu: Pałac Kultury "Berezil", Ukraiński Narodowy Dom w Tarnopolu
 • 2 instytucje kultury w Iwano-Frankiwsku: Iwano-Frankiwskie Miejskie Centrum Rozrywki, Iwano-Frankiwski Centralny Narodowy Dom
 • 2 instytucje kultury w Równem: Równeński Miejski Pałac Kultury, Miejski Dom Kultury

​Tutaj można zobaczyć relację z konferencji otwierającej projekt, która odbyła się w Tarnopolu:

;

W Dzielnicowym Domu Kultury "Bronowice", oprócz powstania profesjonalnej Pracowni MediaLab mieszczącej się w Pracowniach Kultury Maki - Filii Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice", przy ul. Olchowej 8 na Kośminku, odbyły się trzy cykle warsztatów:

 1. "Od pomysłu do premiery" - cykl warsztatów filmowych skierowany do osób w praktycznie każdym wieku. Była to idealna okazja by poznać tajniki realizacji filmu, podstawy aktorstwa filmowego, obsługi sprzętu fotograficznego oraz cyfrowej obróbki grafiki, a także wziąć udział w pracach nad własnym filmem krótkometrażowym.

  Galerie z poszczególnych warsztatów: Dzień 1Dzień 2Dzień 3Dzień 4Dzień 5Dzień 6Dzień 7 i 8Dzień 9Dzień 10Dzień 11Dzień 12.

  Film krótkometrażowy pt. "Astronom", stworzony od początku do końca przez uczestników:
   

  Filmiki zza kulis pracy nad filmem i z warsztatów:
   

     

   
 2. "Kartonowe DIY" - trzydniowy cykl warsztatów skierowany do młodzieży. Była to idealna okazja by poznać tajniki programowania mikrokontrolerów Arduino i budowania prostych układów mechatronicznych, lutowania, własnoręcznego tworzenia i modyfikacji gier interaktywnych, a także wziąć udział w pracach nad naszym własnym „mini salonem gier”.

  Galerie z poszczególnych warsztatów: Dzień 1Dzień 2Dzień 3.
   
 3. "Bronowice - historie ludzi stąd" z grą miejską "Ukryte na Bronksie" - tygodniowy cykl warsztatów skierowany do młodzieży. Była to idealna okazja, by dowiedzieć się, na czym polega praca dziennikarza, jak obsłużyć cyfrowe dyktafony stereo, przeprowadzić profesjonalny wywiad i jak go później zmontować w darmowym programie do cyfrowej obróbki dźwięku. Cykl warsztatów "Bronowice - historie ludzi stąd" zakończył się grą miejską „Ukryte na Bronksie”. Uczestnicy wyposażeni w tablety i smartfony przemierzali całą dzielnicę, by odkryć na nowo ciekawe miejsca. Szukali ukrytych kontenerów, rozwiązywali zadania logiczne, rozszyfrowywali wiadomości, wreszcie musieli „upolować czujnym okiem aparatu” obiekty znajdujące się na Bronowicach.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii: Warsztaty oraz gra "Ukryte na Bronksie".

  W trakcie cyklu warsztatów powstał wyjątkowy reportaż, który można odsłuchać w odtwarzaczu poniżej:
   

 
stopka

Majdanek - historie nieoczywisteProjekt "Majdanek - historie nieoczywiste" to pierwsza wspólna inicjatywa Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" w Lublinie i Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Pomysł na współpracę zrodził się pod koniec 2014 roku i od razu wzbudził zainteresowanie i ciekawość obu stron. Jedyna trudność, którą napotkaliśmy to wybór "historii nieoczywistych", o których opowiemy realizując projekt.

Projekt "Majdanek - historie nieoczywiste" jest realizowany w ramach programu Patriotyzm Jutra przy dofinansowaniu Muzeum Historii Polski.

Inicjatywa jest realizowana przez pracowników Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice", pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku oraz zaproszonych gości.

Główną ideą naszych działań jest chęć opowiedzenia o zdarzeniach, postaciach i aspektach życia w KL Lublin, o których zwykle nie wspomina się podczas zwiedzania Muzeum. Beneficjentami projektu jest lubelska młodzież, uczniowie gimnazjów i liceów, którzy podczas warsztatów dowiadują się o działalności na terenie obozu Radia Majdanek oraz poznają historie ucieczek z Majdanka.

W ramach projektu wydana została również płyta "Majdanek - historie nieoczywiste" z zapisem audycji, które miały miejsce w Dzielnicowym domu Kultury "Bronowice", przy ul. Krańcowej 106.Organizatorzy: Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice i Państwowe Muzeum na Majdanku.
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra".
Projekt Honorowym Patronatem objął Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.
Patronat Medialny: Narodowe Centrum Kultury, Kurier Lubelski, Radio Lublin, TVP Lublin i Platforma Kultury.

Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej: http://www.historienieoczywiste.pl.

W naszej galerii można znaleźć również zdjęcia dokumentujące realizację projektu: CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2.

Stopka

"O Grygowej z Tetmajerem wśród Łabędzi na akacji"
(realizowany od 12 maja do 19 grudnia 2014 r.)

 

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Edukacja, priorytet Edukacja Kulturalna". Adresatami projektu były dzieci i młodzież z terenu dzielnic Bronowice, Felin i Kośminek - uczniowie szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz podopieczni świetlicy środowiskowej.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy mieli okazję poznać swoje dzielnice (min.historie i anegdoty związane z patronami ulic), uczestniczyli w warsztatach zachęcających do kreatywności, samodzielnego poszukiwania informacji i zdobywania wiedzy oraz poznali artystów i przedstawicieli środowiska akademickiego naszego miasta. Podczas warsztatów uczestnicy pracowali z reżyserami teatralnymi, przewodnikiem turystycznym, historykiem oraz lalkarzem, którzy zaproponowali Im niecodzienne spojrzenie na edukację.

W ramach projektu odbyła się także wyjątkowa gra miejska w Dzielnicy Felin:

Prowadzony był także blog poświęcony projektowi, na którym na bieżąco informowaliśmy o wszystkich wydarzenia w ramach projektu: http://www.projektbronowice.blogspot.com/.


"Hangar Bronowice"
(realizowany od 5 maja do 10 sierpnia 2014 r.)

 

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra 2014".

Projekt „Hangar Bronowice” zakładał rekrutację 15 dzieci z rodzin defaworyzowanych i przeprowadzenie lekcji historii mówionej z uczestnikami Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Lubelskiego. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty modelarskie oraz warsztaty graffiti dla dzieci i młodzieży. Ważnym elementem zadania było namalowanie muralu poświęconego historii miejsca, które kiedyś było siedzibą pierwszej polskiej wytwórni samolotów „Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie”. Wykonaniem muralu zajęli się profesjonalni artyści, a zdjęcia dokumentujące prace można znaleźć w naszej galerii: TUTAJ.

Całe zadanie zostało zarejestrowane:

Zostały wydane także dwie publikacje: pierwsza opisująca i dokumentująca historię lubelskiego lotnictwa oraz druga przedstawiająca realizację muralu. Obie publikacje można znaleźć między innymi w Dzielnicowym Domu Kultury "Bronowice".


"Kobiety wojny"
(realizowany od maja do grudnia 2014 r.)

 

Założeniem projektu było przybliżenie codziennego życia młodych kobiet w województwie lubelskim podczas trwania II Wojny Światowej. Ich rola często była pomijana i marginalizowana.

Ich młodzieńcze lata, które powinny być poświęcone na edukację, zabawę, czy rozwijanie zainteresowań zostały nieodwracalnie zagarnięte przez działania wojenne.

Projekt miał za zadanie przybliżyć historię kilkunastu dziewcząt z miast i wsi naszego województwa. Rozpoczął się od warsztatów dziennikarskich dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym oraz licealnym. Następnie Uczestniczki miały przeprowadzić wywiady z kobietami, które przeżyły II Wojnę Światową, a Ich codzienne życie i związane z wojną problemy stanowiły trzon projektu. Wszystkie opowieści zostały zebrane i umieszczone na stronie internetowej, a następnie poprzez głosowanie Internautów zostały wybrane trzy opowiadania, które zostały zilustrowane w postaci komiksu, i wydane aby pamięć o dzielnych Polkach nie zginęła. Nakład komiksu liczył 1000 sztuk. Do tego wybrane plansze zostały wydrukowane w dużych formatach, a następnie pokazane w lubelskich szkołach, bibliotekach i ośrodkach kultury.

Partnerami projektu „Kobiety Wojny” były Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, Gminny Ośrodek Kultury w Opolu Lubelskim oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy.

Komiks jest współfinansowany ze środków Muzeum Historii Polski ramach projektu "Patriotyzm Jutra 2014". Można go pobrać TUTAJ.


"Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013"
(realizowany od maja do października 2013 r.)

 

Z jaką Agnieszką żegnał się Okudżawa? O czym śniła Katarzyna II? Co to znaczy pisać ikonę? Jak rozumieć trzeba Jałtę? Gdzie w Lublinie ukrył się klasycyzm? Na te i wiele innych pytań szukali odpowiedzi uczestnicy lubelskiej części polsko – rosyjskiej wymiany młodzieży. Podczas sześciodniowej wizyty młodzieży z Federacji Rosyjskiej pokazaliśmy przenikanie naszych kultur szczególnie w zakresie muzyki oraz architektury. Głównym celem zorganizowanych działań było przeciwdziałanie wzajemnym uprzedzeniom, pogłębienie wiedzy o kulturze i dziedzictwie obu narodów, zachęcenie do dialogu między młodym pokoleniem Polaków i Rosjan.

Projekt dofinansowano ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach programu w ramach programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013”.

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło