Wszystkie siedziby

Dzielnice Kultury - WYNIKI

Data wydarzenia: 30-06-2016

„Dzielnice Kultury” to zapoczątkowany w 2013 roku wieloletni, interdyscyplinarny program, którego celem jest rozwój potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina. Realizacja programu ma doprowadzić do zwiększenia aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Miasta oraz podniesienia ich kompetencji kulturowych. Jednym z podstawowych zadań jest dotarcie do środowisk, w których kultura dotychczas była nieobecna, rozpoznanie potrzeb i zainteresowań mieszkańców oraz wspólne opracowanie i przygotowanie atrakcyjnego programu wydarzeń. Prowadzone działania koncentrują się wokół czterech idei – osi programu: Lublin dzieciom, Kultura dla Seniora, Zainstaluj: Kultura oraz Dzielnicowe Przestrzenie Edukacji Kulturalnej.

„Dzielnice Kultury” są jednym z programów operacyjnych Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020 oraz istotnym elementem przygotowań Miasta do obchodów 700-lecia nadania mu prawa magdeburskiego w 2017 r. Odbędą się one w myśl idei nowej, symbolicznej lokacji na „prawie obywatelskim”, co nada im charakter narracyjny i partycypacyjny.

UWAGA!!

Z ogromną radością prezentujemy listę projektów, które wspólnie z Projektodawcami zrealizujemy w ramach Programu Dzielnice Kultury - edycja 2016!

INFORMACJA PDF
KOREKTA PDF


Wszystkie osoby, które wspólnie z nami realizują projekt w ramach programu Dzielnice Kultury prosimy o pobranie wzoru plakatu i korzystanie z niego podczas tworzenia materiałów promocyjnych. Wzór dostępny jest do pobrania tutaj: wersja CDR (Corel Draw), wersja ODT (OpenOffice Writer), wersja PDF, wersja PNG.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dostępna do pobrania tutaj: ZGODA PDF.

Zapraszamy do odwiedzenia fan page'a Programu na Facebooku: https://www.facebook.com/DzielniceKultury

Masz dodatkowe pytania?
Odpowiedzi na nie udzieli Pani Agata Pawłowska - koordynator Programu "Dzielnice Kultury" w DDK "Bronowice",
Pracownie Kultury Maki, ul. Olchowa 8, tel: 81 444 00 29.

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło