Pracownie Kultury Maki

Jasełka i kolędy polskie

Data wydarzenia: 13-12-2016

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
  Lublin, ul. Krańcowa 106 


zaprasza do udziału w X Przeglądzie Małych Form Teatralno-Wokalnych
pt: ”Jasełka i kolędy polskie”


przegląd adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i pierwszego etapu edukacji

 

Cele przeglądu:

- kultywowanie tradycji związanych z obrzędami i zwyczajami Bożego Narodzenia;
- upowszechnianie kultury i tradycji polskiej wśród najmłodszych odbiorców;
- rozwijanie zdolności teatralnych, recytatorskich i wokalnych;
- zachęcenie dzieci do aktywnego udziału w tworzeniu i kultywowaniu tradycji świątecznych; 
- wymiana doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych; 
- wspieranie edukacji kulturalnej dzieci. 

 

Warunki uczestnictwa:

- do prezentacji należy zgłosić program przygotowany przez grupy teatralne lub śpiewacze,
- prosimy o podanie repertuaru, czasu trwania prezentacji oraz warunków montażu scenografii.

 

Zasady organizacyjne:

- przegląd odbędzie się w Pracowniach Kultury Maki w dniach 13 i 14 grudnia (wtorek, środa) 2016 roku od godziny 9:15
- zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesyłać (lub dostarczyć osobiście) w terminie do 10 grudnia br. na adres Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ddkbronowice.pl

 

Uwagi końcowe:
Karta zgłoszenia dostępna do pobrania poniżej.
Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania prezentowanych przedstawień.
Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło