Pracownie Kultury Maki

Międzynarodowe Warsztaty Teatralne "Antylaba"

Data wydarzenia: 05-08-2017

W I Międzynarodowych Warsztatach Teatralnych dla Młodzieży "Antylaba" uczestniczy polska grupa teatralna ,,Bez didaskaliów”, działająca w Dzielnicowym Domu Kultury "Bronowice" oraz ukraiński zespół ,,Лавр’’ z College of Culture and Arts z Kijowa.

Celem projektu jest wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców, nabycie wiedzy na temat Polski i Ukrainy, ukazanie podobieństw i odmienności kulturowych oraz zapoznanie młodzieży z historią lokalną. Efektem tygodniowych warsztatów teatralnych jest międzynarodowe widowisko pt. „My/Ми”, którego premiera odbędzie się 5 sierpnia 2017 roku o godzinie 15:00 w Pracowniach Kultury Maki, ul. Olchowa 8.

Symbolicznym miejscem spotkania bohaterów jest sala odpraw na lotnisku. Gwar języków czekających na lot Polaków i Ukraińców rozpocznie historię uczucia pomiędzy dwojgiem młodych ludzi pochodzących z rożnych krajów. Uczestnicy wraz z reżyserami dokonali wyboru tekstów źródłowych z polskiej i ukraińskiej literatury współczesnej, które korespondują ze sobą tematycznie, ich zdaniem oddają emocje nastolatków (m. in. W. Szymborska, L. Kostenko). Te teksty dały początek pomysłom choreograficznym i ciekawym rozwiązaniom dramaturgicznym. Relacje bohaterów są budowane poprzez pozawerbalne środki wyrazu: pantominę, taniec oraz elementy teatru ruchu.

 

Warsztaty są dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży 2017.

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło