DDK "Bronowice"

Monodram "Kaziuk Kirelejson"

Data wydarzenia: 14-03-2016

Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice" zaprasza wszystkich miłośników małych form scenicznych na monodram "Kaziuk Kirelejson". Spektakl stworzono na podstawie powieści "Konopielka" Edwarda Redlińskiego z 1973 roku. 

Reżyserem, scenografem, a także wykonawcą "Kaziuka Kirelejsona" jest Jerzy Kałduś. Zdobył on Srebrną Misę na XXXII Ogólnopolskiej Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu oraz liczne wyróżnienia na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niewielkich.

"Konopielka" Edwarda Redlińskiego to powieść obyczajowa przez wielu zaliczana do nurtu chłopskiego i stanowi mistrzowski zapis konfrontacji mentalności dawnej wsi z cywilizacją miasta. Autor ukazuje w "Konopielce" obyczaje chłopskie z perspektywy jednego z członków społeczności wiejskiej, Kaziuka Bartoszewicza. Akcja powieści osadzona została w niewielkiej podlaskiej wiosce Taplary, gdzie rządzi zabobon i przywiązanie ludzi do tradycji i wiary ojców. W spokojny i uporządkowany rytmem przyrody świat pewnego dnia wkracza „nowe” - nauczycielka, która mimo tego, że jest delikatną miastową panienką, zupełnie burzy dotychczasowy porządek. Przynosi ze sobą miejskie obyczaje, które mieszkańcom wydają się dziwne, nieznane, a nawet śmieszne. Perspektywa zmian budzi strach i opór przed możliwością zachwiania starego ładu. "Konopielka" w genialny sposób ukazuje relacje międzyludzkie, rodzinne, często dosyć patologiczne. Cała fabuła przybrana została w groteskę, która uwidocznia absurdalność panujących w Taplarach zabobonów.

Monodram "Kaziuk Kirelejson" zostanie wystawiony w Galerii Krańcowej, 14 marca 2016 roku, o godzinie 18:00.


DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło