DDK "Bronowice"

Wystawa Twórczości Plastycznej Członków Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków

Data wydarzenia: 28-09-2020

Zapraszamy do Galerii Krańcowej na wystawę twórczości plastycznej członków Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków pt.: Barwą i kreską.

Wystawę będzie można oglądać od 28 września do 30 października 2020 r. w Galerii Krańcowej.

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Plastyków zrzesza nauczycieli pracujących na wszystkich szczeblach edukacji - od wychowania przedszkolnego, po szkolnictwo wyższe już od 1960 roku. Wówczas w Lublinie powołano do życia Klub Nauczycieli Plastyków, którego program od początku zakładał integrowanie środowiska nauczycieli uprawiających twórczość plastyczną. Dla nich twórczość plastyczna stanowi sens życia, a jej popularyzowanie jest rodzajem misji.

Wystawę Barwą i kreską cechuje różnorodność, która jest widoczna w każdym aspekcie zaprezentowanych wypowiedzi plastycznych - zarówno semantycznym, jak i formalnym, w wielości formatów, konwencji malarskich i technik plastycznych. Na wystawie dominuje twórczość inspirowana otoczeniem przyrodnicznym: są to pejzaże, kwiaty, nawet ptaki. Wśród prac ukazanych na wystawie dostrzec można mnogość technik plastycznych: malarstwo olejne, akrylowe, pastel, akwarela, rysunek oraz fotografia.

Na wystawie swoje prace prezentują: Anna Borkowska, Anna Butryn, Katarzyna Filipczak, Danuta Gaweł, Maryla Giszczak, Grażyna Hankiewicz, Kazimierz Kotliński, Aleksandra Kozak-Kotowska, Maria Kruk, Leszek Niewiadomski, Grażyna Nóżka-Jabłońska, Bożena Ochnik, Urszula Pietras, Bernarda Julia Rzechowska, Eleonora Sarnowska, Zofia Skiba, Barbara Telejko, Urszula Tomasiak, Monika Anna Tomczak, Elwira Wasak, Jolanta Wawer, Anna Woś oraz Robert Znajomski.

Kiedy? - od 28 września do 30 października 2020 r.
Gdzie? - Galeria Krańcowa, Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice", ul. Krańcowa 106

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło