Wszystkie siedziby

Zima w Mieście 2019 - ZAPISY

Data wydarzenia: 28-01-2019

Miasto Lublin szykuje się właśnie do zaprezentowania zimowej oferty skierowanej do dzieci i młodzieży z naszego miasta. Program akcji "Zima w Mieście 2019", przygotowany przez miejskie instytucje kulturalne, sportowe, społeczne i edukacyjne, zostanie przedstawiony przez Prezydenta Miasta Lublin dra Krzysztofa Żuka podczas konferencji prasowej. W poniedziałek, 28 stycznia 2019 roku, rozpoczną się natomiast oficjalne zapisy dzieci na wszystkie atrakcje.


Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice", jak co roku, serdecznie zaprasza dzieci ze Szkół Podstawowych (klasy I-VI), na dwa, pięciodniowe turnusy z wieloma atrakcjami, między innymi: warsztatami rękodzieła oraz muzycznymi, koncertami i projekcjami filmów. W każdej z naszych trzech siedzib, Uczestnicy będą mogli bawić się zgodnie z przygotowanym przez nas, programem - identycznym w każdej z nich...

Zapisy rozpoczynamy w poniedziałek 28 stycznia 2019 roku ON-LINE na naszej stronie internetowej ddkbronowice.pl! Zachęcamy do skorzystania z dogodnej możliwości zapisu dziecka na program "Zima w Mieście" ON-LINE. Nie przyjmujemy zapisów w kasie, drogą mailową, telefoniczną, ani pocztową.


ZAPISZ SIĘ


UWAGA!!
REGULAMIN ZAPISÓW NA AKCJĘ "ZIMA W MIEŚCIE 2019"

 1. Zimowa oferta skierowana jest do dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lublin.
 2. W programie "Zima w Mieście 2019", organizowanej przez DDK "Bronowice", mogą wziąć udział dzieci - uczniowie klas od I do VI szkoły podstawowej - z aktualną legitymacją szkolną, która jest NIEZBĘDNA przy wstępie w niektóre miejsca wycieczek.
 3. Zapisanie dziecka jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu udziału w zajęciach, warsztatach i wydarzeniach kulturalnych DDK „Bronowice”, podpisaniem odpowiednich oświadczeń (oświadczenie musi być wypełnione przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka) oraz wpłatą kwoty 100 złotych, co stanowi należność od jednego uczestnika za jeden turnus pięciodniowy. Nie można zapisywać dzieci sąsiadów, znajomych, krewnych, itd...
 4. Turnus I odbywa się w dniach 11 - 15 lutego 2019 roku, turnus II odbywa się w dniach 18 - 22 lutego 2019 roku. Zajęcia, podczas każdego z ww. turnusów, trwają od godziny 9:00 do godziny 15:00.
 5. Podczas każdego turnusu oferujemy po 30 miejsc w każdej z trzech siedzib, w których odbywają się zajęcia, tj.:
  • Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice", ul. Krańcowa 106,
  • Pracownie Kultury Tatary, ul. Hutnicza 28A,
  • Pracownie Kultury Maki, ul. Olchowa 8.
 6. Każdy uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednym turnusie.
 7. Otwarte zapisy ruszają 28 stycznia 2019 roku o godzinie 8:00.
 8. Do zapisu Uczestnika na turnus potrzebne będą następujące dane:
  • imię i nazwisko dziecka,
  • numer PESEL dziecka,
  • data urodzenia dziecka,
  • adres zamieszkania dziecka,
  • numer aktualnej legitymacji szkolnej dziecka,
  • imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna,
  • telefon kontaktowy do rodzica lub prawnego opiekuna,
  • adres e-mail rodzica lub prawnego opiekuna, w celu obsługi zamówienia.
 9. Program "Zima w Mieście" nie obejmuje wyżywienia dzieci. Prosimy zapewnić je we własnym zakresie.
 10. Prosimy o zaopatrzenie Uczestników programu na czas zajęć w obuwie zamienne.

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło