DDK "Bronowice"

Wystawa Malarstwa Eleonory Sarnowskiej

Data wydarzenia: 29-01-2016

Zapraszamy do Galerii Krańcowej na wystawę prac malarskich Eleonory Sarnowskiej pod tytułem "Różaniec".

Wernisaż wystawy odbędzie się 29 stycznia 2016 roku, o godzinie 18.

Wystawę będzie można oglądać od 29 stycznia 2016 r. do 3 maca 2016 r. w Galerii Krańcowej.

Eleonora Sarnowska urodziła się w Lublinie i tu na stałe mieszka. Studiowała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. To właśnie kontakty ze środowiskiem krakowskim wyzwoliły w niej potrzebę malowania.

Od lat jest związana z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie i Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Plastyków. Jak sama o sobie mówi, bardzo ceni rzetelne, klasyczne malarstwo i rysunek. Podziwia kunszt artystów, którzy ciężką pracą dochodzą do mistrzostwa. Twiedzi, że nigdy nie była Jej dana możliwość poświęcenia wystarczającej ilości czasu na udoskonalenie umiejętności, a przymus twórczy sprawia, że artysta szuka dostępnych mu środków wyrazu. Ona postanowiła posługiwać się symbolem.
 
Nie jest przypadkiem, że ta wystawa doszła do skutku w czasie, kiedy XXI wiek nabrał tempa. Symbol graficzny już jest podstawowym kodem czasów, w których żyjemy. Jest prosty i skuteczny. Jakkolwiek każdy język jest zbiorem symboli, to symbole ponadkulturowe są najbardziej nośnymi środkami przekazu. Artystka, pragnąc podzielić się swoimi przeżyciami, szyfruje je przy pomocy znaków, które zaczerpnęła z ogólnodostępnego zasobu symboli – koloru, kształtu i układu figur w kompozycji obrazu.
 
Wystawę, którą można ogldać w Galerii Krańcowej, artystka zatytułowała „Różaniec”. Obrazy są czytelne. Jak sama przyznaje, jest to Jej wizja tych wszystkich radosnych, świetlanych, tragicznych i chwalebnych wydarzeń. Tak to przeżywa za każdym razem, kiedy odmawia różaniec.

Jeżeli miałaby utożsamiać się z jakąś grupą czy trendem to odważnie mówi, iż najbliższa Jej jest koncepcja „L`art singuliers”, mimo że nie jest samoukiem. Pomimo zachowywania kanonów malarskich, Artystka wielokrotnie stara się wykraczać poza normy i ograniczenia. To sprawia, że Jej malarstwo jest wyjątkowo żywe i ewoluuje.

Notka powstała na podstawie słów Artystki

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło