DDK "Bronowice"

Wystawa pokonkursowa XXIV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Mój Świat"

Data wydarzenia: 27-04-2019

W sobotę, 27 kwietnia, w samo południe, zapraszamy na podsumowanie XXIV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Mój Świat" pt. "Nieskończoność wyobraźni". Zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia oraz nastąpi uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 20 lat.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej na ogólny temat "Nieskończoność wyobraźni". Technika wykonania prac była dowolna.

Celem konkursu było rozbudzenie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości plastycznej wśród dzieci i młodzieży, a także zainspirowanie do twórczych działań w dziadzinie sztuk wizualnych. Dodatkowym walorem było propagowanie różnych form twórczości plastycznej oraz konfrontacja dokonań młodych twórców na płaszczyźnie międzynarodowej.

Na tegoroczną edycję konkursu napłynęło 2 660 prac z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Serbii, Łotwy i Włoch. Na konkurs nadeszły prace o ogromnej różnorodności technik i wielokierunkowości rozumianego tematu konkursu. Młodzi twórcy wykazali się wyjątkową pomysłowością i kreatywnością, pracowitością i rzetelnością wykonania. Z zadowoleniem zauważono nie tylko staranność przy wykonywaniu, ale również adekwatność wyobrażeń do głębi tematu.

Jury konkursu przyznało 15 nagród49 wyróżnień, ponadto do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało 100 prac. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

Wystawę można oglądać od 27 kwietnia do 6 czerwca 2019 rokuGalerii Krańcowej.

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło