DDK "Bronowice"

Wystawa pokonkursowa XXV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Mój Świat" pn. Różnorodność Natury

Data wydarzenia: 04-05-2020

Podsumowanie XXV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Mój Świat" pt. "Różnorodność Natury".

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 16 lat.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej na ogólny temat "Różnorodność Natury". Technika wykonania prac była dowolna.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania różnorodności świata przyrody, rozsądne użytkowanie zasobami natury oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży.

Na tegoroczną edycję konkursu napłynęło 1 282 prac z Polski, Ukrainy, Kazachstanu, Litwy, Rosji, Chin. Na konkurs nadeszły prace o ogromnej różnorodności technik i wielokierunkowości rozumianego tematu konkursu. W konkursie dominowały prace malarskie, pełne żywiołowych kolorów, śmiałych zestawień form, swobodnie podjętych eksperymentów z przestrzenią i kompozycją. W większości przypadków świat natury w jej nieskończonej różnorodności dostrzegany był bardzo osobiście, jako przestrzeń własnego doświadczenia: fragment parku, ogrodu, najczęściej opatrzonego pulsującym życiem owadów, roślin lub przyjacielskich zwierząt. Znalazły się także obrazy wykreowane z uniwersum medialnego: egzotyczne zwierzęta, otchłanie i głębiny oceanów z kłębiącymi się fantastycznymi stworami.

Jury konkursu przyznało 12 nagród i 28 wyróżnień, ponadto do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało 81 prac. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

Wystawę można oglądać do 30 czerwca 2020 rokuGalerii Krańcowej.

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło