Pracownie Kultury Tatary

Wystawa pt. "Kobieta i sztuka"

Data wydarzenia: 15-11-2017

Zapraszamy do Galerii w Pasażu na wystawę zatytułowaną "Kobieta i sztuka".

Wystawę będzie można oglądać od 15 do 30 listopada 2017 r. w Galerii w Pasażu.

Przewodnia myśl wydarzenia "Lublin inspiruje kobiety - kobiety inspirują Lublin", organizowanego w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina, stała się okazją do zaprezentowania dzieł artystek związanych z Lublinem, z którego różnorodności kulturalnej czerpią własne inspiracje twórcze. Z ogromną radością prezentujemy bogate w swojej odmienności prace, wyróżniające się twórczymi i ideowymi postawami, gdzie refleksja i emocje przejawiają się w oryginalnej i bardzo indywidualnej wypowiedzi artystycznej. Gratulując dorobku artystycznego, serdecznie dziękujemy autorkom prac za przyjęcie zaproszenia do udziału w wystawie.


Prof. dr hab. Lechosław Lameński (Kierownik Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) o wystawie "Kobieta i sztuka":

"Sztuka kobiet. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy w ogóle taki termin (określenie) ma rację bytu, czy można i należy je używać w odniesieniu do twórczości plastycznej, uprawianej przez reprezentantki płci pięknej. Niemniej w niniejszej wystawie biorą przecież udział wyłącznie same artystki. Od tych całkiem młodych, dopiero rozpoczynających swoją wielką - mam nadzieję - karierę artystyczną, po artystki już znane i uznane od wielu lat, laureatki całego szeregu konkursów. (...) Dominują, co chyba nikogo w Lublinie nie powinno dziwić - zdominowanym od dłuższego już czasu przez znakomitych grafików - artystki uprawiające z powodzeniem przede wszystkim grafikę warsztatową i coraz popularniejszą w ostatnich latach grafikę komputerową, ponadto plakat reklamowy oraz grafikę książkową. Na szczęście dla piszącego te słowa, nie zabrakło również artystek zainteresowanych malarstwem sztalugowym, sztukami wizualnymi i formami przestrzennymi.

I chociaż kompozycje czternastu Pań prezentują różne nurty oraz koncepcje, obecne zarówno w sztuce polskiej, europejskiej, jak i światowej pierwszych dwóch dziesięcioleci XXI wieku, to na pewno tym co łączy wszystkie pokazane prace jest ich autentyczność, świeżość i niepowtarzalność. Z przyjemnością konstatuję, że dawno nie widziałem już tak ciekawego i oryginalnego zestawu kompozycji. Kompozycji wzbudzających uzasadnione emocje nie tylko świetnym przygotowaniem warsztatowym i dojrzałością ich autorek, ale głównie skalą i bogactwem wypowiedzi plastycznej. (...)

Tak więc strzeżcie się Panowie artyści, ponieważ sztuka naszych Pań to co najmniej zjawisko równorzędne do tego wszystkiego, co prezentujecie swoją twórczością, a może nawet przewyższające wasz świat subtelną wrażliwością, intuicją oraz szczerością wypowiedzi."


kiedy? - od 15 do 30 listopada 2017 r.​
gdzie? - Galeria w Pasażu, Pracownie Kultury Tatary, ul. Hutnicza 28A

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło