Dostępność

Misją Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” jest stworzenie miejsc, w których każdy będzie miał możliwość spotkania z kulturą, w których będzie czuł się swobodnie oraz będzie mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Dom kultury dokłada wszelkich starań, aby być miejscem dostępnym i przyjaznym dla wszystkich.

Do potrzeb naszych odbiorców staramy się dostosowywać przestrzeń budynków oraz nasze wydarzenia. Dom kultury, poza główną siedzibą przy ul. Krańcowej 106, posiada trzy filie – Pracownie Kultury Tatary przy ul. Hutniczej 28A, Pracownie Kultury Maki przy ul. Olchowej 8 oraz Pracownie Kultury Dziesiąta przy ul. Zbigniewa Herberta 14. Opisy dostępności każdego z budynków są dostępne poniżej - w zakładce Dostępność architektoniczna.

W przypadku chęci umówienia się na wizytę w naszej instytucji lub dodatkowych pytań – zachęcamy do kontaktu z koordynatorką dostępności Agatą Pawłowską pod adresem e-mail: kierownikpkd@ddkbronowice.pl lub telefonicznie: 81 524 41 62 lub 788 218 112.

Nasza instytucja zapewnia asystenta, który spotka się z osobą z niepełnosprawnością już na przystanku i pomoże dotrzeć do instytucji. W takim przypadku prosimy o kontakt przynajmniej na 1 dzień przed planowaną wizytą w instytucji pod numerem 81 744 16 38 w godzinach 8:00-16:00.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106

Główna siedziba instytucji zajmuje parter i piętro bloku mieszkalnego.

Do głównej siedziby można dostać się za pomocą transportu publicznego. W pobliżu są przystanki: Lotnicza, Łabędzia oraz Dulęby. Rozkład MPK jest dostępny na stronie: http://mpk.lublin.pl/index.php?s=rozklady.

Najbliżej instytucji można zaparkować naprzeciwko drzwi wejściowych. Najbliższe miejsce przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w odległości około 50 metrów od drzwi wejściowych, przy sklepie Stokrotka (ul. Droga Męczenników Majdanka 32). Wykaz miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami w Lublinie znajduje się w linku: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/l-tyzo/wykaz_miejsc_parkingowych.pdf

Przed drzwiami wejściowymi pojawia się utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach w postaci podwyższenia (wysokość około 10 cm). Podjazd przy podwyższeniu nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach przez wzgląd na zbyt małą poziomą przestrzeń manewrową na oraz przed pochylnią. Kolejnym utrudnieniem jest ażurowa gumowa wycieraczka na buty, umiejscowiona przed samymi drzwiami. W drzwiach jest próg o wysokości 2,5cm. Na parterze budynku znajduje się szatnia, sekretariat oraz sala warsztatowa (Galeria Krańcowa). W korytarzu podłoga wyłożona jest wykładziną. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń na parterze nie mają progów. Aby dostać się do sekretariatu należy przejść przez Galerię. Sekretariat jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach ze względu na wąskie przejścia. Na I piętrze budynku znajdują się toalety, księgowość, kasa, trzy sale warsztatowe oraz pokój instruktorów. Aby dostać się na I piętro należy pokonać schody z poręczą z lewej strony. W budynku nie ma widny ani podnośnika. Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchu. W toalecie znajdują się dwie kabiny. W kasie znajduje się lada o wysokości 115 cm. Na stronie internetowej ddkbronowice.pl można zapłacić za wszystkie odpłatne zajęcia stałe lub zakupić bilety na wydarzenia kulturalne organizowane w głównej siedzibie lub filiach domu kultury.

Pracownie Kultury Tatary, ul. Hutnicza 28a

Filia DDK „Bronowice” mieści się w parterowym budynku w dzielnicy Tatary. Aby dostać się do filii trzeba przejść przez parking, przy którym nie ma chodnika. Przed drzwi instytucji można podjechać samochodem i zaparkować na miejscach parkingowych wzdłuż budynku. Najbliższe miejsce przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w odległości około 50 metrów od drzwi wejściowych przy Fundacji Fuga Mundi (ul. Hutnicza 20B). Wykaz miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami w Lublinie: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/l-tyzo/all/wykaz_miejsc_parkingowych.pdf

Do filii na Tatarach można dostać się za pomocą transportu publicznego. W pobliżu jest przystanek Dworzec Północny. Rozkład MPK jest dostępny na stronie: http://mpk.lublin.pl/index.php?s=rozklady.

Przed drzwiami wejściowymi jest pochylnia z poręczami z obu stron. Utrudnieniem jest ażurowa gumowa wycieraczka na buty umiejscowiona za drzwiami. W drzwiach jest próg o wysokości 1 cm.

W budynku znajduje się szatnia, galeria (Galeria w Pasażu), pracownie warsztatowe, pokój instruktorów oraz dwie toalety. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń nie mają progów.

Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

Pracownie Kultury Maki, ul. Olchowa 8

Filia zajmuje parter i piętro budynku, który położony jest przy parkingu. Aby dostać się do filii trzeba przejść przez parking, przy którym nie ma chodnika.

Do filii na Kośminku można dostać się za pomocą transportu publicznego. W pobliżu są przystanki: Lotnicza, Olchowa oraz Kosmonautów. Rozkład MPK jest dostępny na stronie: http://mpk.lublin.pl/index.php?s=rozklady .

Najbliżej instytucji można zaparkować naprzeciwko drzwi wejściowych. Najbliższe miejsce przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w odległości około 40 metrów od drzwi wejściowych przy ul. Olchowej 3 (blok mieszkalny). Wykaz miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami w Lublinie: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/l-tyzo/all/wykaz_miejsc_parkingowych.pdf

Przed drzwiami wejściowymi pojawia się utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach w postaci podjazdu. Podjazd nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach przez wzgląd na brak poręczy po obu stronach i zbyt duży kąt nachylenia. Kolejnym utrudnieniem jest ażurowa gumowa wycieraczka na buty, umiejscowiona za drzwiami, która może utrudnić manewrowanie wózkiem. W drzwiach jest próg o wysokości 1,5 cm.

Na parterze budynku znajduje się szatnia, pracownie warsztatowe, toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami. Aby dostać się na I piętro należy pokonać schody. Wewnątrz budynku nie ma widny ani podnośnika. Na zewnątrz budynku znajduje się platforma przyschodowa, która prowadzi do sali kameralnej. Na I piętrze budynku znajduje się sala kameralna, pokoje instruktorów, pracownia plastyczna, gabinet dyrektora oraz toalety. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń w budynku nie mają progów. Sala kameralna wyposażona jest w system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną.

Na parter można wejść przez drzwi ewakuacyjne, które znajdują się z boku budynku. Drzwi ewakuacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Pracownie Kultury Dziesiąta, ul. Zbigniewa Herberta 14

Filia DDK „Bronowice” mieści się w pasażu usługowo-handlowym w dzielnicy Dziesiąta. Wejście do domu kultury jest od ul. Zbigniewa Herberta, obok saloniku pikarniczego oraz stomatologa. 

Do filii na Dziesiątej można dostać się za pomocą transportu publicznego. W pobliżu jest przystanek Młodzieżowa. Rozkład MPK jest dostępny na stronie: http://mpk.lublin.pl/index.php?s=rozklady.

W budynku znajduje się szatnia, trzy pracownie warsztatowe, pokój instruktorów oraz dwie toalety. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń nie mają progów.

Jedna z toalet jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Jest wyposażona w uchwyty z obu stron toalety i umywalki oraz system przyzywowy.

Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice".

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych oraz filmy bez tłumaczenia w Polskim Języku Migowym.
  • Na stronie internetowej nie wszystkie treści nietekstowe posiadają alternatywne opisy.

Deklarację sporządzono dnia 22 września 2021 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice". Deklaracja została zaktualizowana dnia 26 marca 2024 roku.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Pawłowska, kierownikpkd@ddkbronowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 524 41 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" korzysta z plików cookies. Dowiedz się wiecej Są to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu (na przykład na komputerze lub na smartfonie) przez strony internetowe, które odwiedzasz. Używamy plików cookies zgodnie z Polityką prywatności, której treść dostępna jest w zakładce Do pobrania. Wykorzystujemy je w celach analitycznych (między innymi do analizy statystycznej ruchu) oraz aby dostosować wygląd i treści strony do Twoich preferencji i zainteresowań. Dane zabrane na ich podstawie łączymy z innymi danymi i informacjami, które mamy lub otrzymamy w przyszłości, a które mogą stanowić dane osobowe.

Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia ciasteczek swojej przeglądarki. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie.