Abramowice

Artystycznie nakręceni - warsztaty filmowe!

Zapraszamy wszystkie kreatywne dzieci oraz młodzież do nauki i zabawy na warsztatach filmowych w ramach projektu Artystycznie nakręceni

Projekt polega na realizacji warsztatów filmowych dla dzieci i młodzieży w celu zainteresowania młodego pokolenia sztukami audiowizualnymi i umożliwienia im rozwoju w kierunku, który nie jest oferowany w szkołach. Podczas warsztatów będzie można uczestniczyć w procesie powstawania filmu od etapów realizacji, poprzez strukturę osób na planie, aż po konkretne prace wykonywane przez reżysera, scenarzystę, operatora, scenografa, montażystę i kierownika produkcji.

Dodatkowym aspektem projektu jest podniesienie świadomości historycznej i obywatelskiej wśród uczestników warsztatów poprzez odniesienie całego projektu twórczego do rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Rezultatami projektu będą dwa filmy: produkcja zrealizowana z udziałem dzieci oraz zmontowany z dodatkowo kręconego materiału klip zza kulis. 

Zapisy na warsztaty zostały zamknięte.

kiedy? 25-26 maja, 1-2 czerwca, 10 czerwca, 12 czerwca 2019 roku,
gdzie? ul. Abramowicka 40.

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło