Bronowice

DREWNIANE INSPIRACJE

Projekt DREWNIANE INSPIRACJE ma na celu aktywizację i integrację międzypokoleniową poprzez wspólne zajęcia seniorów z dziećmi i młodzieżą. 
W ramach projektu odbędą się warsztaty praktyczno - techniczne rozwijające wyobraźnię i zdolności manualne uczestników projektu. 
Warsztaty dadzą możliwość tworzenia i odbioru sztuki oraz nabywania praktycznych umiejętności, a także wyzwolą poczucie wpływu na otoczenie, wpłyną na rozwój emocjonalny i fizyczny oraz ukierunkują rozwój uczestników warsztatów na działania celowe i pożyteczne, przydatne w przyszłości. 
Planowanym rezultatem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie prac oraz instalacji oraz zorganizowanie wystawy prac wykonanych na warsztatach. 

Warsztaty będą odbywały się na placu zabaw przy ul. Bronowickiej (naprzeciwko ZS nr 4 im. Janusza Korczaka).

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło