Kalinowszczyzna

Gród nad Bystrzycą

Ideą projektu jest nawiązanie do legendy cesarskiej o nadaniu miastu Lublin praw miejskich, poprzez wykłady, warsztaty, zabawy, LARP historyczny oraz stworzenie festynu etnicznego „Gród nad Bystrzycą” opowiadającego o historii nadania praw miejskich Lublina. 

 

Legenda cesarska

Już średniowieczni kronikarze próbowali wyjaśnić etymologię nazwy grodu nad Bystrzycą. Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem w swojej kronice z końca XII wieku także zanotował nazwę Lublin. Niektórzy badacze uważają, że wtedy pojawiła się po raz pierwszy w źródle historycznym nazwa Lublin. Początkowy fragment dzieła mówi o baśniowych rodzicach Popiela I (tutaj Pompiliusz) – Leszku III i Julii, siostrze Cezara, która zostając księżną słowiańską, założyła miasto Julia zwane później Lublinem:
„Syn jego [Lestek III] nie w takiej mierze [powiększył] państwo ojca, w jakiej wiele dodał do ojcowskich wyczynów: on Juliusza Cezara pokonał w trzech bitwach, on w kraju Partów Krassusa zniósł z wszystkimi wojskami, a do ust jego wlewając złoto, rzekł: «Złota pragnąłeś, złoto pij». Rozkazał i Gotom, i Partom, a także krainom położonym poza Partami. Wreszcie Juliusz, rad się z nim sprzymierzyć węzłem powinowactwa, wydaje za niego siostrę Julię. Jej to jako posag przekazana została od brata Bawaria, a jako dar ślubny od męża prowincja serbska. Założyła ona dwa miasta, z których jedno od imienia brata nazwać kazała Julius [teraz Lubusz], drugie Julia od własnego imienia [obecnie nazywa się ono Lublin]. Ponieważ zaś Juliusz faktem tym rozdmuchał przeciwko sobie nienawiść senatu rzymskiego, zwabiony bowiem uściskami nieprzyjaciół, jak wróg, nie jak obywatel, zacieśniał obszar państwa rzymskiego i tych nauczył rozkazywania, których raczej powinien był nauczyć służenia – usiłuje gwałtem odebrać siostrze to, co przedtem dał jej jako posag. Z tego powodu siostra jego została odprawiona, pozostawiwszy u męża maleńkiego syna, któremu imię było Pompiliusz. Nałożnica zaś jego, która współzawodniczyła z królową, gdy ta była jeszcze obecna, zajęła miejsce królowej. Ta z nienawiści do rywalki, pod wpływem miłości, którą opętała króla, zmieniła nazwy wymienionych miast”. 

W ramach projektu odbędą się:

  • prelekcje historyczne poświęcone kulturze etnicznej Lublina,
  • warsztaty muzyczne z elementami folkloru „Tam koło młyna rosła Kalina”,
  • zabawy Słowian i Wikingów,
  • warsztaty teatralne oraz warsztaty szermierki,
  • LARP historyczny,
  • finał projektu - „Gród nad Bystrzycą”- festyn etniczny - święto z okazji obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich składające się z poniższych elementów.

 

kiedy? - 17, 31 V, 14, 28 VI, 26 VII, 17 VIII, godz. 19:00,
gdzie? - Fantastyczne Centrum Kultury, ul. Lwowska 12.

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło