Głusk

Kultura bliżej. Bliżej kultury

Celem warsztatów jest ukulturalnienie osób z niepełnosprawnością,  które mają ograniczony dostępie do kultury wyższej. W ramach warsztatów uczestnicy poruszać się będą w granicach sztuk plastycznych, literackich, a w szczególności muzycznych, które łączą w sobie elementy wszystkich innych dziedzin kultury. Ideą warsztatów jest przybliżenie tych dziedzin dla określonej grupy odbiorców poprzez przystępne i integracyjnie dostosowane do ich możliwości materiały multimedialne.  Poprzez przystępność przekazu nadrzędnym celem prowadzonych zajęć będzie przybliżenie kultury wyższej osobom z  niepełnosprawnościami, które na co dzień nie mają do niej dostępu, a które (na podstawie zajęć prowadzonych w zeszłym roku) wykazują silną potrzebę kontaktu z kulturą. Zasadniczym rezultatem jest wzrost świadomości kulturalnej wśród odbiorców, wzrost ich merytorycznego przygotowania do właściwego przeżywania i odbierania kultury oraz sam wzrost zainteresowania tą tematyką wśród środowisk wykluczonych. 

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło