Bronowice

Lublin w legendach

 Projekt „Lublin w legendach” p olega na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa. Warsztaty odbywają się w  Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka przy ulicy Bronowickiej 21 w Lublinie. Rezultatem warsztatów będzie spektakl w wykonaniu dzieci biorących udział w projekcie.

Celem projektu jest integracja społeczna dzieci i młodzieży z zespołem Downa, popularyzacja wiedzy o mieście Lublinie, jego historii i legendach.

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło