Kośminek

Pogotowie kultury

Projekt "Pogotowie kultury" jest realizowany w Pogotowiu Opiekuńczym w Lublinie. Jego celem jest wzbogacenie oferty kulturalnej dla podopiecznych Pogotowia Opiekuńczego oraz aktywizacja tej społeczności. Zakładany rezultat to ożywienie dzieci w kierunku działań teatralnych, wzbogacenie ich zakresu pojęć oraz poprawienie ich świadomości ruchowe, nauka wartościowych zabaw w grupie rówieśniczej. Przedmiotem zajęć będą także ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mające na celu kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, a także ekspresji ruchowej. Rozwijana będzie także umiejętność współpracy w grupie, umiejętność naśladowania ruchów i regulowanie napięcia psychofizycznego. Środkami używanymi podczas zajęć będzie magnetofon, nagrania podkładów muzycznych do piosenek i zabaw, gitara, instrumenty perkusyjne (także te wykonywane przez dzieci własnoręcznie).

 

 

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło