Abramowice

Pszczołoraj

W ramach projektu Pszczołoraj powstanie przydomowy ogródek, który będzie cieszył nie tylko ludzkie oko, ale będzie również przyjazny wszystkim zapylaczom. Oprócz wielobarwnych, miododajnych kwiatów w swoich ogrodach znajdzie się miejsce dla „domków”, które staną się bezpiecznym schronieniem dla tych, dzięki którym nasze ogrody kwitną. 
W ramach projektu odbędzie się malowania palet, z których zostaną zrobione meble ogrodowe. Następnie powstanie kwiecisty ogród, który zintegruje uczestników projektu i stanie się dobrem wspólnym. Aby to miejsce stało się przyjazne także dla owadów, razem z uczestnikami warsztatów zostaną wykonane z naturalnych materiałów (szyszki, trzcina, kora, itp.) specjalne schronienia. Rezultatem projektu będzie stworzenie wspólnej przestrzeni cieszącej mieszkańców dzielnicy, miejsce będzie sprzyjało integracji międzypokoleniowej i otwarciu się na wspólne spędzanie czasu. Dodatkowym rezultatem będzie poszerzenie ich wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska oraz pobudzenie postaw proekologicznych.

Projekt skierowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Warsztaty odbędą się w przestrzeni ulicy Abramowickiej.

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło