Kośminek

Terapeutyczny Teatr Tańca

Projekt Terapeutyczny teatr tańca dla dzieci to cykl warsztatów teatru tańca dla dzieci z elementami terapii tańcem. Zajęcia będą miały na celu twórczą pracę nad etiudą taneczną opartą na tańcu współczesnym i improwizacji, w którym każdy będzie mógł podkreślić swoją indywidualność, a choreografia będzie współtworzona przez uczestników oraz w dostosowywana do charakterów i zainteresowań dzieci. Warsztatowicze będą mogli w twórczy sposób odreagować swoje własne przeżycia dnia codziennego, zarówno te pozytywne, jak i negatywne przekładając je na uniwersalny język tańca. W pracy wykorzystane zostaną metody terapeutyczne stosowane przez Anne Halprin m.in. technika o nazwie „psychokinetyczny proces wizualizacji”, polegająca na rysowaniu obrazów, które następnie przekładane są na język ruchu i tańca. Podstawą terapeutycznego teatru tańca A.Halprin jest twórcze wykorzystanie przez uczestników historii własnych doświadczeń życiowych. Taniec jest tutaj rozumiany szeroko – jako ruch, który może wykonać każdy. Z kolei teatr tańca polega nie na odgrywaniu z góry narzuconych ról,  a na wyrażeniu emocji, uczuć i wspomnień zaczerpniętych z osobistych historii. Autorka metody nazywa to „procesem sztuki życia”.
Na podstawie stworzonych przez dzieci rysunków i improwizacji, będzie powstawał spektakl taneczny z autorską muzyką, tworzoną na bieżąco i dostosowaną do charakteru spektaklu. Celem tego jest uwrażliwienie dzieci na muzykę oraz jej korespondencję z tańcem

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło