Wszystkie siedziby

Wyniki - I Międzynarodowy Konkurs Sztuk Wizualnych

Data zakończenia konkursu: 23-05-2019

Konkurs został rozstrzygnięty, protokół z pracy komisji oceniającej prace plastyczne dostępny jest do pobrania poniżej.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędą się:

8 czerwca 2019 roku (sobota), o godzinie 12:00

w Pracowniach Kultury Tatary w Lublinie, ul. Hutnicza 28A.

Konkurs adresowany był do dzieci w wieku od 10 lat, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej na dowolny temat, techniką batiku na płótnie.

Celem konkursu było rozbudzenie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości plastycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także zainspirowanie do twórczych działań w dziadzinie sztuk wizualnych. Dodatkowym walorem było promowanie batiku jako unikatowej techniki malarskiej, wpisanej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego oraz konfrontacja dokonań młodych twórców na płaszczyźnie międzynarodowej.

Prace nadesłane na tegoroczną edycję konkursu były różnorodne tematycznie. Twórcy wykazali się wyjątkową pomysłowością i kreatywnością, pracowitością i rzetelnością wykonania.


DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło