Wszystkie siedziby

Wyniki - XXII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Mój Świat 2017"

Data zakończenia konkursu: 06-03-2017

Konkurs został rozstrzygnięty, protokół z pracy komisji oceniającej prace plastyczne dostępny jest do pobrania poniżej.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się:

22 kwietnia 2017 roku (sobota), o godzinie 12:00

w Dzielnicowym Domu Kultury "Bronowice" w Lublinie, ul. Krańcowa 106.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 20 lat.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej na ogólny temat "Pejzaż". Technika wykonania prac była dowolna.

Celem konkursu było wyrażenie poprzez wypowiedź plastyczną osobistego stosunku do otaczającej rzeczywistości, a także pokazanie przestrzeni, w których funkcjonuje współczesny człowiek - wielkie miasta, małe miasteczka, wsie. Dodatkowym walorem było poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kultury i walorów przyrodniczych własnego regionu. Zróżnicowanie miejsca wykonania prac w kraju i za granicą odbiło się na zróżnicowanej estetyce i zastosowaniu różnorodnych technik plastycznych. Oryginalność wizji artystycznych nagrodzonych prac i swobodne traktowanie interpretacji tematu świadczy o właściwym rozumienia pojęcia kreacji twórczej i odrębności formowania wypowiedzi kolorystycznej, walorowej oraz uproszczenia formy.


DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło