Wszystkie siedziby

XX Konkurs Plastyczny "Mój Świat", II edycja międzynarodowa pt. "Ilustracja do ulubionej książki"

Data wydarzenia: 01-02-2015

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w

XX Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mój Świat”
II edycja międzynarodowa
„Ilustracja do ulubionej książki”

Cele konkursu:
- przedstawienie przez dzieci i młodzież swobodnej, oryginalnej wypowiedzi plastycznej zainspirowanej ulubioną bajką, legendą, wierszem, opowiadaniem lub powieścią;
- ujawnienie głębokich pokładów ich wyobraźni plastycznej, wyrażającej się w kreowaniu niezwykłej i fascynującej rzeczywistości zainspirowanej literaturą ;
- prezentacja różnych postaw artystycznych, wymiana doświadczeń w dziedzinie stosowanych technik i warsztatu plastycznego.
 

Regulamin konkursu:
- uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku: 5 – 20 lat
- prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: 5 – 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 20 lat
- technika prac dowolna;
- format prac nie mniejszy niż A4;
- prace muszą być czytelnie opisane : imię, nazwisko wiek autora, imię nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres, telefon, e-mail instytucji patronującej.
- jeden nauczyciel może przesłać max 10 prac;
- nauczyciel lub opiekun powinien wypełnić kartę zgłoszenia i dołączyć do prac w tym samym opakowaniu;
- prace grupowe nie będą oceniane.
 
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji w formie katalogów, fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach internetowych, prasowych i innych bez uiszczania honorariów.
 
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.
 
Prace nadesłane na konkurs będzie można odebrać do dnia 30 października 2015 r.

Informacji udziela opiekun konkursu Ewa Rejmak, tel: 81 744 16 38, e.rejmak@ddkbronowice.pl ;
DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło