Wszystkie siedziby

! Koncert Chóru Prymasowskiego !

Data wydarzenia: 29-05-2016

Rok 1916 był przełomowy dla Lublina. Rozporządzeniem z dnia 15 października 1916 roku (z ważnością od 1 listopada), generał-gubernator wojskowy Karol Kuk przyłączył do miasta szereg okolicznych miejscowości o łącznej powierzchni 1818,6 hektarów. Na skutek tego, obszar Lublina powiększył się do 2691 hektarów, czyli ponad trzykrotnie (z 8,7 km2 do 26,9 km2)!! Oprócz Wieniawy, Czechówki Dolnej (południowa część dzisiejszego Czechowa), czy Lemszczyzny (część Śródmieścia), w granice administracyjne Miasta Lublin zostały włączone wszystkie trzy dzielnice, w których znajdują się nasze siedziby, tj. Bronowice (siedziba główna), Tatary (filia Pracownie Kultury Tatary) i Kośminek (filia Pracownie Kultury Maki)!

W tym roku przypada SETNA ROCZNICA tego wydarzenia! W związku z powyższym, zapraszamy Państwa do udziału w całej serii wydarzeń kulturalnych, które przygotowaliśmy z tej okazji, i zachęcamy do przyłączenia się w obchody 100-lecia włączenia naszych dzielnic w granice administracyjne Miasta Lublin!


W niedzielę, 29 maja 2016 roku, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie! Do Lublina przyjedzie z cudownym koncertem Chór Prymasowski działający przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie, pod dyrekcją ks. Dariusza Sobczaka. W 2014 r. zespół obchodził Jubileusz 100-lecia istnienia, z tej okazji został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską.

Koncert odbędzie się w Kościele pw. św. Michała Archanioła, przy ul. Fabrycznej 19. Chór będzie oprawiał muzycznie Mszę Świętą o godzinie 18:00, a następnie wykona koncert z najwspanialszymi utworami G. Bizeta, J. S. Bacha, czy W. A. Mozarta! Będzie to wspaniałe wydarzenie muzyczne, ale koncert będzie miał także wymiar wspólnej modlitwy. Koncertem chcemy upamiętnić także przypadającą w tym roku 1050. rocznicę Chrztu Polski!
Z radością informujemy, że koncert został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin, dr. Krzysztofa Żuka.HISTORIA CHÓRU
Chór wywodzi się z kapel muzycznych istniejących w katedrze gnieźnieńskiej już w XVI w., natomiast jako etatowy zespół pod nazwą Capella Musices Ecclesiae Metropolitanae Gnesnensis działał od 1629 roku. Kapele odegrały bardzo ważną rolę w kształtowaniu kultury muzycznej Kościoła w Polsce i na świecie. W 1810 r. Kapituła katedralna postanowiła zmienić nazwę z Capella Musices na Bursa Musicorum, która w 1835 r. została przekształcona w Chór Kościoła Metropolitalnego Gnieźnieńskiego, składający się z kapeli instrumentalnej i głosów wokalnych. Na skutek reformy cecyliańskiej w 1914 r. ówczesny dyrektor muzyki ks. Stanisław Tłoczyński  rozwiązał orkiestrę katedralną, a rozbudował chór. Odtąd  muzykę w katedrze wykonywał Chór Archikatedralny, który z inicjatywy Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski przyjął nazwę Chóru Prymasowskiego, kiedy to urząd prymasowski był celowo przez ówczesne władze poniżany. Jest to jedyny zespół mieniący się tą nazwą i jest związany bezpośrednio z każdym kolejnym Prymasem Polski.

Chór jest prowadzony przez dyrektorów muzyki, którzy są mianowani przez arcybiskupów gnieźnieńskich. Urząd ten pełnili kolejno: ks. kan. Stanisław Tłoczyński (1914-1958), ks. inf. Władysław Zientarski (1959-1965), ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak (1965-1970), ks. kan. Ryszard Figiel (1970-2008), ks. kan. Dariusz Sobczak (od 2008). Zespołowi śpiewaczemu towarzyszą akompaniatorzy, którzy zazwyczaj pełnią funkcję organisty tytularnego Bazyliki Prymasowskiej. Należą do nich: Arthur Zepke (1914-1923), Teoophil Barczyński (1923-1939), Stanisław Jerzy Bury-Burczyński (1945-1953); muzycy nieetatowi proszeni przez dyrektora o akompaniowanie chórowi: Klemens Waberski (1953-1958), Andrzej Galantowicz, Helena Szymczak, Jacek Weiss, Tadeusz Ochowiak (do 1963); kolejni organiści tytularni: Antoni Kowalicki (1963-1974), Longin Kosiński (1974-2005), Ryszard Superczyński (od 2005).

Chór Prymasowski z racji wykonywania muzyki liturgicznej w każdą niedzielę i uroczystości posiada bogaty repertuar muzyczny. Wykonuje m.in. utwory: Wacława z Szamotuł, M. Zwierzchowskiego,  G.G. Gorczyckiego, L. Hasslera, J.S. Bacha, G.F. Haendla, W.A. Mozarta, J. Haydna, J. Różyckiego, L. van Beethovena, F. Schuberta, C. Francka, G. Pucciniego, G. Faure, A. Loyda Webbera, S. Kwiatkowskiego, H. Botora i wielu innych kompozytorów.

Obecnie zespół śpiewaczy liczy 55 członków. Zespół za swoją działalność był wyróżniony przez kolejnych Prymasów Polski Medalem Prymasowskim „Za zasługi dla Kościoła i Narodu” oraz Medalem Koronacyjnym Prezydenta Miasta Gniezna.

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło