Wszystkie siedziby

XXV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Mój Świat" pt. "Różnorodność Natury"

Data wydarzenia: 26-11-2019

Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice" zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat do udziału w XXV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Mój Świat pt. Różnorodność Natury. 

Cele konkursu:

 • zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania różnorodności świata przyrody, rozsądne użytkowanie zasobami natury (ochrona gatunkowa, ekologiczna, genetyczna);
 • zwrócenie uwagi na niepokojące zjawisko zmniejszania się różnorodności świata biologicznego, które przejawia się w zanikaniu wielu odmian roślin i wymieraniu gatunków zwierząt co jest wynikiem zanieczyszczenia środowiska, wycinania lasów, nieodpowiedniej gospodarki rolnej, zmniejszania obszarów zielonych;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży.

Warunki konkursu:

 • uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku: 5 – 16 lat;
 • prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: 5 – 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 16 lat;
 • technika prac dowolna;
 • prace fotograficzne nie kwalifikują się do konkursu;
 • format prac: nie może przekraczać 50 x 70 cm;
 • prace należy czytelnie opisać pismem drukowanym na odwrocie pracy imieniem i nazwiskiem Uczestnika i spiąć z kartą zgłoszenia;
 •  przyjmujemy również zgłoszenia indywidualne;
 • prace grupowe nie będą oceniane;
 • nauczyciel może przesłać maksymalnie 20 prac wykonanych pod jego kierunkiem;
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu (dostępny do pobrania poniżej).


Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2020 r. na adres:

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106, 20–320 Lublin
tel. 81 744 16 38,
 e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl;

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.ddkbronowice.pl w zakładce Konkursy/Wyniki

Podsumowanie konkursu połączone z wernisażem prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej odbędzie się w kwietniu 2020 r. w DDK ”Bronowice”.


Koordynator konkursu: Ewa Rejmak, tel. 81 444 00 16.

 

DDK tło
DDK tło
Tatary tło
Tatary tło
Maki tło
Maki tło
Krancowa tło
Krancowa tło